Om utskrift på Jåttå vgs

Når du skal skrive ut et dokument må du først vite om du vil skrive det ut fra en av skolen sine stasjonære datamaskiner, eller om du vil skrive det ut fra din egen laptop.

Det er også forskjellig framgangsmåte etter om du befinner deg på avdeling Hinna eller Jåttå.
Velg fremgangsmåte i boksen til høyre.Stasjonære maskiner avd. Jåttå

For å skrive ut fra skolens maskiner må man naturligvis først logge på maskinen.
Deretter går du inn på gespage.rogfk.no. Og følger bruksanvisningen her

Hvis du allerede har registrert et kort for utskrift legger du det på kortleseren.
Hvis du ikke har noe kort bruker du tastaturet på kortleseren på følgende måte:
  1. Skriv inn ditt brukernavn (bruk kun små bokstaver) - Avslutt med å trykke på Enter
  2. Skriv inn passord (Skift mellom store og små bokstaver med knappene shift) Avslutt med Enter
Ferdig. Utskriften kommer ut.

Får du ikke skrevet inn brukernavnet ditt på kortterminalen?
Hvis du har 17 eller flere bokstaver i brukernavnet ditt, så vil du få et problem når du skal skrive det inn på kortleseren. Ta kontakt med brukerhjelpen i mediateket.


Stasjonære maskiner avd. Hinna

De stasjonære maskinene på Hinna skriver automatisk ut på nærmeste printer.
Man trenger altså bare å logge inn, åpne dokumentet og velg "Fil > Skriv ut..."
Ferdig.


Laptop (avd. Jåttå)

Som elev kan du skrive ut fra din bærbare PC og hente utskriften på printeren i mediateket.
Du får 200s/h kopier pr år, eller 100 fargekopier.

Skriv ut...

Nå er du klar til å skrive ut fra din laptop på følgende måte:
  1. Gå inn på gespage.rogfk.no.
  2. Følg bruksanvisningen:
Utskriften er nå sendt til printeren så da går du bort til kopimaskinen i mediateket og finner kortleseren.

Hent utskriften

Du bruker tastaturet på kortleseren på følgende måte:
  1. Skriv inn ditt brukernavn (bruk kun små bokstaver) - Avslutt med å trykke på Enter
  2. Skriv inn passord (Skift mellom store og små bokstaver med knappene shift) Avslutt med Enter
Ferdig. Utskriften kommer ut.

For langt brukernavn?

Hvis du har 17 eller flere bokstaver i brukernavnet ditt, så vil du få et problem når du skal skrive det inn på kortleseren. Ta kontakt med brukerhjelpen i mediateket.


Laptop (avd. Hinna)

Som elev kan du skrive ut fra din bærbare PC og hente utskriften på printeren i biblioteket.
Du får 200s/h kopier pr år, eller 100 fargekopier.

Skriv ut...

Nå er du klar til å skrive ut fra din laptop på følgende måte:
  1. Gå inn på gespage.rogfk.no.
  2. Følg bruksanvisningen:
Utskriften kommer ut på printeren i biblioteket.