Vi tester ut iPad i flere sammenhenger på Jåttå. På fellesfag har vi fokus på iPad som et presentasjonsverktøy, mens idrettsfag spesielt ser på iPad i forbindelse med filming av instruksjoner/teknikkøvelser.

Prosjektet på allmennfag har vært gjort i forbindelse med en masteroppgave i IKT i læring, men prosjektet fortsetter selv om oppgaven er ferdig. I forbindelse med prosjektene har vi samlet en del ressurser om iPadbruk i skolen og en del av disse deles her.

Prosjektet i fellesfag har som nevnt tidligere hatt fokus på iPad som presentasjonsverktøy og etter å ha testet en del apper har vi landet på Doceri og Explain Everything. Begge disse gir interaktive muligheter i undervisningen. Explain everything brukes kun fra iPaden, mens Doceri kan brukes direkte fra iPaden og i tillegg har den muligheten for speiling/fjernstyring av mac/pc. Dette åpner for mange muligheter og ikke minst kan det være et sentralt verktøy i forhold til klasseledelse der læreren frigjøres fra en plassering fremme i klasserommet og kan innta rollen som den vandrende pedagog.

En vellykket innføring av ny teknologi krever at man ikke bare bruker teknologien til å gjøre det samme som man har gjort tidligere, men ser muligheter for utvikling og endring med teknologien og starter en prosess i en ny retning. Hooper og Rieber (1995) tar i sin modell om innføring av teknologi i skolen opp akkurat dette og sier blant annet at man for å komme til reorienterings - og evolusjonsfasen må ha et syn på teknologi som tillater endring av tidligere praksis. Les mer om Hooper og Rieber her.

RessurserBrukermanualer


En rapport fra UIO med tittelen Ipad as a pedagogical device kan du lese som pdf her
Jan Gamre sin nettside iPad i skolen inneholder mange gode og konkrete tips både til apper og om pedagogisk bruk av disse.
Det har etterhvert dukket opp mange wikier, blogger og andre nettsteder som omhandler ipad brukt som et pedagogisk verktøy i skolen. Noen av disse finner du i denne listen.

Prosjektblogger

Apper