Forfatterens håndtverk

Bli kjent med ny lærebok

 • Studer forsiden, hva forteller den?
 • Hva forteller bildet eller illustrasjonen? Tolk det/den.
 • Hvorfor har forfatteren valgt nettopp dette bildet?
 • Les igjennom innholdsfortegnelsen. Hvilke temaer er det boka tar opp?
 • Har boka stikkordregister? På hvilken måte kan du ha nytte av den i læringsarbeidet ditt?
 • Hvordan er innholdet organisert? Hva ser ut til å være hovedemnene?
 • Les forordet.
 • Får du informasjon her som bør få konsekvenser for hvordan du bør jobbe med boken?
 • Mange lærebøker gir leseren muligheter for å bearbeide stoffet underveis. Hvilke muligheter gir din bok? Alternativer kan være oppgaver til diskusjon, repetisjonsoppgaver, oppgaver med kilder, oppgaver til fordypning osv. Hva er hensikten med disse oppgavene? Hvordan tror du de ulike typene av oppgaver bør brukes?

Bli kjent med nytt kapittel

 • Velg deg ut et kapittel i en ny lærebok.
 • Les hovedoverskriften. Hva tror du dette kap. kommer til å handle om?
 • Bla gjennom kap. og studer illustrasjoner. Hvilken hjelp gir disse deg?
 • Les gjennom alle over- og underskrifter i dette kap. Hvordan kan denne strukturen hjelpe deg?
 • Står det stikkord i margen? Hvordan kan du evt. bruke disse?
 • Les all brødteksten på de 5 første sidene. Let etter ord som er streket under eller uthevet på annen måte. Hvorfor tror du forfatteren har fokusert på akkurat disse ordene?