Bruk av kort til utskrift:

Hvis du har et kort med magnetstripe (bankkort, id-kort, e.l.) kan dette brukes på kortleserne på kopimaskinene våre i stedet for å taste inn brukernavn og passord hver gang.

Først må kortet registreres på følgende måte:
  1. Trekk kortet i kortleseren -Et pip høres fra kortleseren, og i displayet står det ”Ukjent kort. Ditt brukernavn:”
  2. Skriv inn ditt brukernavn (bruk kun små bokstaver) - Avslutt med å trykke på Enter (Rund grønn knapp med "E")
  3. Skriv inn passord (Skift mellom store og små bokstaver med knappene ↑ og ↓ ) Avslutt med Enter
  4. Trekk kortet i kortleseren igjen
Hvis kortleseren nå viser navnet ditt og saldo – da har du gjort alt riktig.

Får du ikke skrevet inn brukernavnet ditt på kortterminalen?
Hvis du har 17 eller flere bokstaver i brukernavnet ditt, så vil du få et problem når du skal skrive det inn på kortleseren. Ta kontakt med brukerhjelpen i mediateket.